Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


formaldehydi

Formaldehydi

Virallinen nimi

Formaldehydi

Muita nimiä

Formaliini, formol

Ominaisuudet

Formaldehydin teho laskee sen reagoidessa proteiinien kanssa. Yleensä formaldehydillä tarkoitetaan formaldehydin 35-38% vesiliuosta. Tämä epäselvä nimen käyttö on johtanut epäselvyyksiin käyttötavasta ja liuoksen vahvuudesta. Esimerkiksi Euroopan farmakopeian 3 prosenttinen liuos sisältää 3 prosenttia 35-38 prosenttista liuosta EI formaldehydiä eli liuoksen todellinen formaldehydipitoisuus on vain noin 1 prosentti! Liuoksissa voidaan käyttää metanolia stabilointiaineena (estämään polymerisaatiota). Liuos on kirkas ja väritön, ja se sekoittuu veteen ja alkoholiin. Haju on pistävä ja ärsyttävä. Säilytettävä 15-25 asteessa ja suojattava valolta. Säilytettäessä kylmässä liuos samenee paraformaldehydin erottuessa. Sameneminen häviää liuoksen lämmetessä. Mikäli näin ei käy liuos on pilaantunut. Väkevän formaldehydiliuoksen joutuminen iholle vaalentaa ja kovettaa sitä. Pitempiaikainen altistus myös miedoilla liuoksilla tai pelkästään jäämät liuoksissa voivat aiheuttaa kontakti-ihottumaa ja yliherkkyysreaktioita.

Formaldehydiliuoksen nauttiminen on hengenvaarallista! Formaldehydiä pidetään todennäköisesti karsinogeenisenä aineena. Formaldehydi on bakteriosidinen (bakteereita tappava) desinfektioaine jolla on tehoa myös sieniin ja joihinkin viruksiin. Sen teho bakteerien itiöihin on hidas. Tehoa voidaan parantaa lämpötilaa nostamalla. Annosteltaessa on syytä huomioida mitä yllä on sanottu formaldehydin ja liuoksen pitoisuuden suhteesta - yleensä aina kysymys on liuoksen pitoisuudesta. Formaldehydiä voidaan käyttää altaiden ja välineiden desinfiointiin, mutta on huolehdittava erittäin tarkkaan siitä ettei näihin jää jäämiä formaldehydiä. Formaldehydiä käytetään lääketieteessä ja hammaslääketieteessä moniin tarkoituksiin, mm. patologisten näytteiden säilyttämiseen. (Tähän 10% liuokseen viitataan usein formaliinina.) Rokoteteollisuudessa sillä inaktivoidaan viruksia. Formaldehydiä käytetään myös kaasusteriloinnissa. Joidenkin desinfiointiaineiden (mm. metenamiini) teho perustuu formaldehydin vapauttamiseen.


Jukka Järvi, aquahoito.info 2002

formaldehydi.txt · Viimeksi muutettu: 2020/11/01 21:28 / leponiemi